Rubiks kub är ett tredimmensionellt pussel som går ut på att flytta olikfärgade rutor tills alla sidor på kuben är enfärgade.